Slide
Kursy i Szkolenia
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Jako jednostka szkoleniowa znajdująca się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.08/00060/2017 Ośrodek Szkolenia DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek, specjalizuje się w prowadzeniu kursów mających na celu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wszystkie szkolenia prowadzimy z najwyższą starannością oraz jakością poświadczoną Certyfikatem ISO 9001:2015 NC-3094.

kursy i szkolenia

ADR

Szkolenia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych ADR przeznaczone jest dla kierowców zatrudnionych przy transporcie takich materiałów

Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe, teleskopowe, przegubowe, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne

szkolenia kursy i testy

ADR

Organizujemy szkolenia operatorów oraz konserwatorów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Nasze szkolenia przeprowadzane są na podstawie zaakceptowanych i odebranych przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny programów nauczania.

Ośrodek szkolenia zawodowego

Dobry kurs

ul. Czereśniowa 6 pok. 511

66-400 Gorzów Wlkp.

biuro@kursy-gorzow.pl

kursy-gorzow@wp.pl